Conference:
“Space, Color, Motion”

National Technical Museum, Prague, Czech Republic, November 7 2013

Purpose of the Conference

Conference will acompany opening the new exhibition opening at National Technical Museum. It is dedicated to history of photographic representation of space, color, aspect of time and movement in photography. Its purpose is to support discussion in between experts in individual areas. This even sequels 2007 workshop Legacy of three-color photography.

Program

9:00-9:50 registration
9:50Opening speech
(General director NTM Karel Ksandr, director of Museum of Electronics and media Hynek Stříteský)
10:00-11:00Guided tour of new exposition Intercamera, section Space and Motion
(Petr Kliment: National Technical Museum)
Coffee break
11:20-12:20National Geographic's Pioneering Usage of Color Photography
(Mark Jacobs: U.S. photographic historian and collector)
Lunch
13:30-14:00Guided tour of new exposition Interkamera, section Color
(Tomáš Štanzel: National Technical Museum)
14:10-14:30Talk - Preservation and storage conditions for color photographs
(Petra Vávrová, Štěpánka Borýsková, Libor Jůn)
14:40-15:00Talk - Disertation of Václav Dolejšek (1895-1945) "Theory of Color Composition and Complementary Colors" and other photographic research
(Jan Valenta: Department of Chemical Physics and Optics)
Coffee break
15:20-15:40Talk - Color slides of A. V. Novák
(Jan Šejbl: National Museum - Náprstek Museum)
15:50-16:10Talk - Collection of Finlay-Color negatives from the American Colony in Jerusalem
(Jan Hubička: Šechtl and Voseček Museum of Photography)
16:20-16:40Talk - Color photography at National Heritage Institute
(Ladislav Bezděk, Josef Slavíček: National Heritage Institute)
Coffee break
17:00-17:30+Guided tour of "old" exposition Intercamera - Photographic Studio
(Petr Kliment, Tomáš Štanzel: National Technical Museum)

Abstracts:

Ladislav Bezděk, Josef Slavíček: Barevná fotografie v Národním památkovém ústavu
  • barevná fotografie v praxi NPÚ v 80. a 90. letech - reprodukce malířských děl, interiéry památkových objektů (klasické žárovky, halogeny, konverzní skleněné filtry atd.)
  • nové možnosti na konci 90. let (softboxy s konverzní fólií, nástup počítačů, hybridní cesta - základem ještě diapozitiv, ale finální zpracování obrazu již v počítači)
  • přechod na digitální snímání (kalibrace, icc profily)
  • nástup HMI osvětlovací techniky - výhody a úskalí
Mark Jacobs: National Geographic's Pioneering Usage of Color Photography
National Geographic published it's first halftone illustration from a color photograph in July, 1914, seven years after color photography had become commercially feasible with the introduction of the Lumiere Autochrome. It was not the first American magazine to use color photography, but it was the only one to systematically devote its considerable prestige and resources in refining the various techniques in capturing and reproducing a photograph in color. For the next twenty-five years, National Geographic would employ major new color processes and techniques as they became commercially viable. This presentation will explain the historical development and extent of the National Geographic's use of color photography from its earliest beginnings to the rise of Kodachrome. Illustrations from back issues of the magazine are included to show the qualities of each successive color type, to highlight historical firsts, and to introduce the work of some of the key photographers who worked in the new medium of color photography.
Jan Hubička: Sbírka Finlay-Color negativů z Americké kolonie v Izraeli

Americká kolonie vznikla roku 1881 jako samostatná křesťanská sekta poutníků z Ameriky a Švédska věřících v nový příchod Krista na přelomu milénia. Roku 1898 založili fotografické oddělení (American Colony Photo Department) a jejich první velká reportáž byla v říjnu téhož roku z triumfálního příjezdu Viléma II. Zisk z prodeje fotografií pak pomáhal zlepšit život v kolonii. Kolonie se rozpadla roku 1934 a její fotografické oddělení se změnilo v soukromou firmu s novým názvem „The Matson Photo Service“, která fungovala až do 70. let. Unikátní fotografie nejen zachycují známá místa a podstatné historické události z blízkého východu, ale vynikají i po technické a umělecké stránce. Najdeme mezi nimi stereofotografie, fotografie v infračerveném světle, rané barevné fotografie na autochromu i ručně kolorované diapozitivy. Celý archiv, čítající více než dvacet tisíc snímků, byl od 60. let postupně předáván Kongresové knihovně USA, která provedla jeho plnou digitalizaci v letech 2004–2005 a zpřístupnila jej široké veřejnosti. Během přípravy výstavy v Muzeu Šechtl a Voseček v Táboře v roce 2011 se ukázalo, že více jak 800 fotografií je pořízeno pomoci techniky Finlay Color. Přesto, že vypadají jako černobílé negativy, jedná se o barevné snímky. V původním postupu vznikl barevný obraz opatrným přiložením prohlížecí masky. Dnes je možné podobný postup provést digitálně a dosáhnout zajímavých výsledků. V přednášce seznámíme diváka s touto jedinečnou sbírkou a budeme diskutovat o možnosti digitálního zpracování rastrových barevných materiálů.

Jan Valenta: Dolejškova disertace „Theorie skládání barev a barvy komplementární“ a další fotografický výzkum

Disertační práce Václava Dolejška (1895-1945) - pozdějšího profesora Fyzikálního ústavu známého pracemi v oblasti rentgenové spektroskopie - obhájená roku 1920, je zajímavým dokumentem o hledání různých cest k praktické barevné fotografii. Přes svůj široký a teoretický název je práce velmi útlá a prakticky zaměřena - je v ní popsán pokus o realizaci barevné fotografie s použitím dvou černobílých fotografických desek a vhodného filtru. Dále bude přednáška doplněna nástinem historie pěstování vědecké fotografie na české Karlově (resp. Karlo-Ferdinandově) universitě od Vladimíra Nováka po Viktorína Vojtěcha a Viktora Teisslera.

Jan Šejbl: Světelné obrazy A. V. Nováka

Promítání diapozitivů – „světelných obrazů“ – bylo na konci 19. a v první polovině 20. století oblíbeným doplňkem přednášek na různá témata. Pro větší účinek byly diapozitivy často ručně kolorovány. Národní muzeum – Náprstkovo muzeum získalo v roce 2011 darem rozsáhlý soubor diapozitivů, které promítal ke svým četným přednáškám spisovatel a cestovatel Archibald Václav Novák (1895–1979). Kromě 868 diapozitivů je součástí souboru i 520 negativů, které sloužily k jejich výrobě, a 12 původních negativů z Novákových cest. Díky existenci zdrojových negativů je možné u řady diapozitivů určit, zda byl původní předlohou snímek autorský či převzatý, a v mnoha případech se dá určit i zdroj snímku. Na některých negativech jsou ještě dochovány původní poznámky pro koloristu. S využitím informací z Novákova díla a dalších pramenů je dále možné v rámci souboru rekonstruovat doprovod k jednotlivým přednáškám, určit, nakolik jsou kompletní a zasadit je do dalších souvislostí.

Petra Vávrová, Štěpánka Borýsková, Libor Jůn: Ochrana, podmínky uložení a péče o barevné fotografie
Problematika ochrany a péče o barevné fotografie je zanedbávána a komplikována především množstvím různých fotografických technik, dále také nízkou stabilitou barevných vyobrazení a materiálů barevných fotografií. V příspěvku se zaměříme na historický kontext technik barevného zobrazování reality. Budeme se věnovat péči o barevné fotografické techniky se zaměřením na preventivní konzervaci, resp. vhodné klimatické podmínky a kvalitu ovzduší při dlouhodobém uložení barevných fotografických materiálů tak, aby byly zachovány pro budoucí generace.

Participating institutions

The workshop is organized by National Technical Museum in Prague, Czech Republic, in cooperation with Šechtl and Voseček Museum of Photography, Tábor, Czech Republic.

Přednáška Marka Jacobse se uskuteční za podpory velvyslanectví Spojených států amerických.

Organising Committee (alphabetically)

Email: three.color.photography@gmail.com

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 05-Nov-2013