Mezinárodní konference
„Prostor, barva, pohyb“

Národní technické muzeum, Praha, 7. listopadu 2013

Zaměření konference

Konference se koná u příležitosti otevření nové části expozice Národního technického muzea a věnuje se dějinám fotografického zobrazení prostoru, barev a aspektu času a pohybu ve fotografii. Jejím účelem je podnítit výměnu zkušeností mezi odborníky z jednotlivých oblastí. Akce je však otevřená i široké veřejnosti. Akce navazuje na seminář Odkaz tříbarevné fotografie.

Program

9:00-9:50 registrace
9:50úvodni slovo
(Generální ředitel NTM Karel Ksandr, ředitel Muzea elektrotechniky a médií Hynek Stříteský)
10:00-11:00komentovaná prohlídka nové expozice Interkamera, části Prostor a Pohyb
(Petr Kliment: Národní technické muzeum)
Pauza na kávu
11:20-12:20přednáška - Barevné fotografie v časopise National Geographic
(Mark Jacobs: historik fotografie a sběratel z Madisonu, USA)
Oběd
13:30-14:00komentovaná prohlídka nové expozice Interkamera, části Barva
(Tomáš Štanzel: Národní technické muzeum)
14:10-14:30přednáška - Ochrana, podmínky uložení a péče o barevné fotografie
(Petra Vávrová, Štěpánka Borýsková, Libor Jůn)
14:40-15:00přednáška - Dolejškova disertace „Theorie skládání barev a barvy komplementární“ a další fotografický výzkum
(Jan Valenta: Katedra chemické fyziky a optiky, Universita Karlova)
Pauza na kávu
15:20-15:40přednáška - Světelné obrazy A. V. Nováka
(Jan Šejbl: Národní muzeum – Náprstkovo muzeum)
15:50-16:10přednáška - Sbírka Finlay-Color negativů z Americké kolonie v Izraeli
(Jan Hubička: Muzeum fotografie Šechtl a Voseček)
16:20-16:40přednáška - Barevná fotografie v Národním památkovém ústavu
(Ladislav Bezděk, Josef Slavíček: Národní památkový ústav)
Pauza na kávu
17:00-17:30+komentovaná prohlídka expozice Fotografický ateliér
(Petr Kliment, Tomáš Štanzel: Národní technické muzeum)

Přednášky:

Ladislav Bezděk, Josef Slavíček: Barevná fotografie v Národním památkovém ústavu
  • barevná fotografie v praxi NPÚ v 80. a 90. letech - reprodukce malířských děl, interiéry památkových objektů (klasické žárovky, halogeny, konverzní skleněné filtry atd.)
  • nové možnosti na konci 90. let (softboxy s konverzní fólií, nástup počítačů, hybridní cesta - základem ještě diapozitiv, ale finální zpracování obrazu již v počítači)
  • přechod na digitální snímání (kalibrace, icc profily)
  • nástup HMI osvětlovací techniky - výhody a úskalí
Mark Jacobs: Barevné fotografie v časopise National Geographic

Časopis National Geographic publikoval první ofsetem tištěnou barevnou fotografii v červnu 1914. Přesně sedm let potom, co se barevná fotografie stala komerčně zajímavou příchodem procesu Autochrome Lumière. Nejedná se o první časopis vydávající barevné fotografie, ale jako jediný postavil na barevné fotografii svou prestiž. Vydal nemalé zdroje na zkvalitňování technik zaznamenávání a reprodukování barevných fotografií. Dalších dvacet pět let National Geographic postupně přecházel na nové techniky barevné fotografie tak, jak přicházely na trh. V této prezentaci ukážeme historický vývoj využití barevné fotografie v National Geographicu od počátků až po nástup Kodachromu. Ukázky publikovaných fotografií budou demonstrovat kvality jednotlivých technik, zdůrazní jednotlivé pokroky a uvedou práce některých fotografů, kteří pracovali s médiem barevné fotografie.

Petr Kliment, Tomáš Štanzel: Komentovaná prohlídka nové stálé expozice dějin fotografické techniky Interkamera

Expozice navazuje na část "Fotografický ateliér" otevřenou v roce 2011. Tato první část představuje chronologický přehled historických fotografických technik od vynálezu fotografie v roce 1839 dodnes. V expozici si návštěvník sám může pomocí interaktivních fotoaparátů vyzkoušet, jaké možnosti měl fotograf při tvorbě snímku v době, kdy neexistovaly počítače - a co více - často ani nebyla k dispozici elektřina.

Nově otevřené pokračování "Prostor, barva, pohyb" představuje vývoj fotografické techniky a společenského uplatnění fotografie v oblastech, kam se fotografie postupně rozšířila díky technickému rozvoji média.

Stálé expozice "Fotografický ateliér" a Interkamera prezentují výběr sbírkového fondu NTM spravovaného v rámci Muzea elektrotechniky a médií NTM.

Jan Hubička: Sbírka Finlay-Color negativů z Americké kolonie v Izraeli

Americká kolonie vznikla roku 1881 jako samostatná křesťanská sekta poutníků z Ameriky a Švédska věřících v nový příchod Krista na přelomu milénia. Roku 1898 založili fotografické oddělení (American Colony Photo Department) a jejich první velká reportáž byla v říjnu téhož roku z triumfálního příjezdu Viléma II. Zisk z prodeje fotografií pak pomáhal zlepšit život v kolonii. Kolonie se rozpadla roku 1934 a její fotografické oddělení se změnilo v soukromou firmu s novým názvem „The Matson Photo Service“, která fungovala až do 70. let. Unikátní fotografie nejen zachycují známá místa a podstatné historické události z blízkého východu, ale vynikají i po technické a umělecké stránce. Najdeme mezi nimi stereofotografie, fotografie v infračerveném světle, rané barevné fotografie na autochromu i ručně kolorované diapozitivy. Celý archiv, čítající více než dvacet tisíc snímků, byl od 60. let postupně předáván Kongresové knihovně USA, která provedla jeho plnou digitalizaci v letech 2004–2005 a zpřístupnila jej široké veřejnosti. Během přípravy výstavy v Muzeu Šechtl a Voseček v Táboře v roce 2011 se ukázalo, že více jak 800 fotografií je pořízeno pomoci techniky Finlay Color. Přesto, že vypadají jako černobílé negativy, jedná se o barevné snímky. V původním postupu vznikl barevný obraz opatrným přiložením prohlížecí masky. Dnes je možné podobný postup provést digitálně a dosáhnout zajímavých výsledků. V přednášce seznámíme diváka s touto jedinečnou sbírkou a budeme diskutovat o možnosti digitálního zpracování rastrových barevných materiálů.

Jan Valenta: Dolejškova disertace „Theorie skládání barev a barvy komplementární“ a další fotografický výzkum

Disertační práce Václava Dolejška (1895-1945) - pozdějšího profesora Fyzikálního ústavu známého pracemi v oblasti rentgenové spektroskopie - obhájená roku 1920, je zajímavým dokumentem o hledání různých cest k praktické barevné fotografii. Přes svůj široký a teoretický název je práce velmi útlá a prakticky zaměřena - je v ní popsán pokus o realizaci barevné fotografie s použitím dvou černobílých fotografických desek a vhodného filtru. Dále bude přednáška doplněna nástinem historie pěstování vědecké fotografie na české Karlově (resp. Karlo-Ferdinandově) universitě od Vladimíra Nováka po Viktorína Vojtěcha a Viktora Teisslera.

Jan Šejbl: Světelné obrazy A. V. Nováka

Promítání diapozitivů – „světelných obrazů“ – bylo na konci 19. a v první polovině 20. století oblíbeným doplňkem přednášek na různá témata. Pro větší účinek byly diapozitivy často ručně kolorovány. Národní muzeum – Náprstkovo muzeum získalo v roce 2011 darem rozsáhlý soubor diapozitivů, které promítal ke svým četným přednáškám spisovatel a cestovatel Archibald Václav Novák (1895–1979). Kromě 868 diapozitivů je součástí souboru i 520 negativů, které sloužily k jejich výrobě, a 12 původních negativů z Novákových cest. Díky existenci zdrojových negativů je možné u řady diapozitivů určit, zda byl původní předlohou snímek autorský či převzatý, a v mnoha případech se dá určit i zdroj snímku. Na některých negativech jsou ještě dochovány původní poznámky pro koloristu. S využitím informací z Novákova díla a dalších pramenů je dále možné v rámci souboru rekonstruovat doprovod k jednotlivým přednáškám, určit, nakolik jsou kompletní a zasadit je do dalších souvislostí.

Petra Vávrová, Štěpánka Borýsková, Libor Jůn: Ochrana, podmínky uložení a péče o barevné fotografie
Problematika ochrany a péče o barevné fotografie je zanedbávána a komplikována především množstvím různých fotografických technik, dále také nízkou stabilitou barevných vyobrazení a materiálů barevných fotografií. V příspěvku se zaměříme na historický kontext technik barevného zobrazování reality. Budeme se věnovat péči o barevné fotografické techniky se zaměřením na preventivní konzervaci, resp. vhodné klimatické podmínky a kvalitu ovzduší při dlouhodobém uložení barevných fotografických materiálů tak, aby byly zachovány pro budoucí generace.

Organizátoři

Konferenci organizuje Národní technické muzeum ve spolupráci s Muzeem fotografie Šechtl a Voseček.

Přednáška Marka Jacobse se uskuteční za podpory velvyslanectví Spojených států amerických.

Organizační výbor (podle abecedy)

Kontakt: three.color.photography@gmail.com

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 05-Nov-2013