Mezinárodní seminář
„Dědictví tříbarevné fotografie“

Národní technické muzeum, Praha, 29-31. října 2008

Prostor, barva, pohyb, konference k otevření nove expozice Národního Technického Muzea

Zveme Vás na konferenci konanou 7. listopadu 2013

Novinky

Duben 2008
Posunuli jsme rozvrh tak, aby registraci i odevzdání článků bylo možné udělat později
Leden 2008
Datum semináře bylo posunuto na 29. října tak, aby lépe vyhovovalo zájemcům o seminář z USA.

Poslání semináře

Tříbarevná fotografie, kterou teoreticky zdůvodnil James Clark Maxwell a poprvé prakticky realizoval Ducos du Hauron okolo roku 1870, zaujímá unikátní místo mezi historickými metodami barevné fotografie. Každý tříbarevný negativ se skládal ze tří černobílých negativů vyfotografovaných přes modrý, zelený a červený filtr, jejichž složením vznikl výsledný barevný obraz. Technologické problémy přenosu tří černobílých obrazů na jeden byly značné a je smutnou ironií dějin tříbarevné fotografie, že sami fotografové většinou neviděli všechny své snímky v barevné variantě. Jen část jejich prací byla za jejich života demonstrována pomocí tříbarevné projekce nebo barevného tisku.

Tříbarevná fotografie je unikátní a vzácně dochovaná metoda barevného záznamu, jejíž obrazové podklady  tvořené trojicemi černobílých výtažkových negativů jsou rozptýleny po celém světě. Až rozšíření počítačů umožnilo rekonstrukci většiny těchto záznamů do reálných barevných fotografií. V letech 1995-2000 tak bylo možno spatřit nový, doposud neznámý, barevný obraz světa z let 1900-1920. Širší veřejnosti byly výsledky tohoto úsilí téměř neznámé.

Ducos du Hauron, Adolf Miethe, Sergej Prokudin-Gorkskij a další tak vystupují nejen jako techničtí inovátoři, ale také jako autoři fotografií, které až nyní, po 100 letech od jejich vzniku, byly zrekonstruovány v plné kvalitě a barevnosti.

Přesto, že seminář je zaměřen na odkaz tříbarevné fotografie, vítáme experty z mnoha souvisejících oblastí výzkumu, obnovy a správy sbírek. Vítáni jsou všichni, kteří se věnují:

Plánovaný seminář zřejmě vůbec poprvé umožní odborníkům v těchto oblastech setkat se avyměnit si zkušenosti a názory

Organizátoři

Seminář organizuje Národní technické muzeum, spoluorganizátoři jsou: Národní muzeum fotografie o. p. s., Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově a Restavator-M Restoration Center (Moskva, Rusko).

Organizační výbor (podle abecedy)

Kontakt: three.color.photography@gmail.com

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Oct-2013