Mezinárodní seminář
„Dědictví tříbarevné fotografie“

Národní technické muzeum, Praha, 29-31. října 2008

Žádáme vás o příspěvky do sborníku

K semináři připravíme tištěný sborník v anglickém jazyce. Tento sborník by se měl stát přehledem o jednotlivých sbírkách tříbarevné fotografie ve světě, její historii i současném zpracování. Žádáme vás o návrhy článků pro publikaci ve formě abstraktů a předpokládaného rozsahu před 30. květnem 2008. Pokud nemůžete dodat rukopis v angličtině, informujte nás s předstihem tak, aby bylo možné zajistit překlad.

Pokyny pro úpravu rukopisů

Rukopisy odevzdávejte v digitální podobě ve formátu RTF. Součástí článku je i přehled použitých pramenů a literatury. Jako pramen důsledně uvádějte i fotografie.

Rukopis opatřete rešerží o délce maximálně 20 řádek, která bude ve sborníku otištěna v češtině i angličtině. Uveďte také název a adresu vašeho pracoviště, e-mail a případně telefon a fax.

Úprava fotografií

Vzhledem ke svému zaměření bude sborník tištěn barevně. Fotografie zasílejte v digitální podobě ve formátu TIF a nebo JPG v rozlišení minimálně 300 DPI (vzhledem k velikosti předpokládané reprodukce). Aby bylo dosaženo co nejvěrnější barevné reprodukce, posílejte barevné fotografie buď v barevném prostoru s RGB nebo CMYK s barevným profilem v každém souboru. Pokud je to možné, zdigitalizujte fotografii s barevnou či alespoň černobílou stupnicí, která bude před reprodukcí oříznuta.

Popisek fotografie uvádějte ve formátu:

Příjmení autora, jméno autora. Název fotografie. Místo vzniku, datování, typ nosiče (pozitiv/negativ apod.), rozměry v centimetrech, vlastník, jméno fondu (evidenční, inventární číslo nebo signatura v závorce)
Pokud některé z údajů nejsou známy, vynechejte je. Pokud byla fotografie barevně manipulována, nebo si přejete barevné úpravy před tiskem, prosíme, uveďte to v popisce. U dobových tisků a automaticky sestavených tříbarevných fotografií je ale vhodné provádět reprodukci co nejbližší originálu.

Pokud potřebujete pomoc s přípravou digitálních kopií, prosíme kontaktujte nás minimálně s dvojměsíčním předstihem.


Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Oct-2013